top of page

Hva er egentlig Working Equitation?

Working Equitation er en relativt ny gren innen hestesporten, men har likevel dype røtter i Europeisk ridekultur. Sporten ble utviklet av noen ildsjeler fra det sydlige Europa, som et ledd i å bevare den mer tradisjonelle bruken av hesten. En kultur som strekker seg flere århundrer tilbake i tid.


Helene Giske, en av Norges mest aktive utøvere. Bosatt i Portugal.

📷 H. Giske

Ser vi på brukshest i dag, er det lett å tenke at kvegdrift hører cowboyer og 'Det ville vesten' til, og at historien begynner der. Slik er det ikke, portugiserne og europeerne tok med seg sine hester og sin kunnskap til Amerika, og amerikanerne utviklet dette til western ridning. Working Equitation tar opp igjen den europeiske bruksridningen, som er opphavet til western. På grunn av dette vil man se mye likheter mellom Western og Working Equitation.

 

Forskjellene


Om man ser på forskjellen i topografien på det Europeiske og det Amerikanske kontinentet, er der lett å forstå at den praktiske bruken, og anatomien av hesten har utviklet seg i noe forskjellige retninger.


På Amerikas enorme gressletter måtte hestene måtte bevege seg ekstremt energieffektivt, men likevel være, lydige og lette å flytte på.


I Europas mer varierende landskap, og tettere befolkede områder, kreves hester og en ridning som er mer satt på bakparten, slik at det er lett å manøvrere raskt og effektivt på mindre områder.

 

Sporten


Konkurransegrenen Working Equitation ble opprettet av Portugal, Spania, Italia og Frankrike, og har senere spredt seg til stadig større deler av verden. I Norge er vi fortsatt i startgropen, men organisasjonen Working Equitation Norge har som formål å spre sporten, med tilknyttede kubber i det ganske land.


En typisk WE konkurranse består av tre deler- DRESSUR- TEKNIKK- SPEED.

(På de høyeste, internasjonale nivåene, finnes det en kvegprøve. Her må rytterne jobbe som et lag, og gjete et og et kveg til en innhegning.)


DRESSUR

I Norge er dressuren tilpasset det svenske WE reglementet, og skiller seg dermed noe ut fra det internasjonale. Her følges den tradisjonelle dressurskalaen fra Debutant-LE-LD-LC-LB-LA-MB-MA-Vanskelig. Det er programmer som er ganske lik vanlig dressur, men med noen tilpasninger til WE. Her bedømmes IKKE hestens anatomiske kapasitet, så det passer alle raser og størrelser.


Et lite klipp fra LA1


TEKNIKK

Her rir man en bane med et utvalg av hindre i en slik utforming, at det simulerer utfordringer man vil møte til hest ved gårdsdrift i det sydligere Europa. Her legges det vekt på samarbeid, lydighet, mot og presisjon.


Utsnitt av teknikkbanen som er beskrevet i skissen under.


Bildet viser baneskisse fra onlinekonkurranse sommer/høst 2022. Arrangert av klubben WEVT(www.facebook.com/workingequitationvestfoldogtelemark)


SPEED

Blir omtrent som en omhoppning, der det kun er sluttiden, og evt tilleggstid ved feilridnig/riv, som gjelder. Man velger selv ridevei, og det er ikke så sjelden at det er den 'smarteste' rytteren, og ikke den 'raskeste' hesten, som gjør det bra her.


Hinderet lanse ut av tønne, okse/ring, lanse i tønne. Fanger man ringen får man 10sek fratrekk i tiden, men ingen tillegg om man bommer.


Slalom er også et hinder


Speedbanen kan være den samme som i teknikk, men er ofte et par hindre kortere. Her er det lurt å være lur!

 

Så hva er Working Equitation?


WE er en relativt ny hestesport, der det viktigste er samarbeid mellom hest og rytter. Sporten bygger på Europeisk bruksridning, og har som formål å ta vare på den sydeuropeisk kulturarv til hest.


Dressur, teknikk, speed og kveg, inngår i konkurranser. Det legges mest vekt på samarbeid, avspenthet, lydighet, tillit og mot.


Alle raser, inkludert ponnier, konkurrerer i samme klasser- så her er ALLE velkomne!


-WORKING EQUITATION-

Have a little fun, every day


Kurs og treninger kan du finne her:

211 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page